bir avuç sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bir avuç kelimesinin manası:

  1. Dolduracak kadar
    Örnek: Bu bir avuç insandan hemen hiçbiri, bugün tanıtma alanında çalışmamaktadır. T. Halman
  2. Az, çok az
  3. Bir avuç dolduracak kadar

bir avuç ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları