bireşim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bireşim kelimesinin manası:

  1. Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi.
  2. Bu biçimde oluşan bütün.
  3. Sentez.
  4. Bir birleşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki birleşiklerden elde etmeye yarayan tepkileşim ya da tepkileşimler dizisi.
  5. Ayrı ayrı düşünce ve duyum öğelerinin birleşip bir bütün oluşturması.
  6. Türlü bulgu ve görüşlerin, genel bir düşünceye varmak amacıyle, karşılaştırılıp değerlendirilmesinden sonra birleştirilmesi işlemi.
  7. Sözcük bölüklerinin bir araya getirilerek okunması.

bireşim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları