Bireysel Din ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Bireysel Din" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bireysel Din" ne demek?

 1. Uygulama ve törenleri, din adamları dışındaki kişilerce yönetilen din. krş. şaman dini, toplumsal din.

Bireysel Din nedir? İlişkili sözcükler

 • Toplumsal Din: Uygulama ve törenleri din adamları dışındaki kişilerce yönetilen din. krş. şaman dini, bireysel din. devamı...
 • şamani Din: Bk. şaman dini devamı...
 • Din Savaşı: Müslümanlarca din uğruna, dini yaymak ve yüceltmek için girişilen savaş. devamı...
 • Uygar Din: Uygar toplumlarda, kutsal kitapların ilkeleri uyarınca uygulanan din türlerinden her biri. bk. din. krş. halk dini, ilkel din. devamı...
 • Bireysel Uyum: Bir kimsenin, kendi gereksinme ve yeteneklerine uygun biçimde, bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden içinde bulunduğu çevrenin isteklerini karşılaması eylemi. devamı...
 • Din Toplumbilimi: Toplumlarda, toplumsal kümelerde, dinsel kural ve kurumların özellikleri ye toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimini düzenlilikleri içinde inceleyip açıklamaya çalışan toplumbilim kesimi. devamı...
 • Din Ruhbilimi: Doğaüstüne inanmaya ilişkin coşkusal yaşantıları, dinsel öğretinin doğurduğu duygu ve coşkuları, dinsel uyarma, korku yerleştirme vb. araçları inceleyen bir toplumsal ruhbilim akımı. devamı...
 • Kişisel Görenek: Toplumsal göreneklere uymayan kişilerce oluşturulan görenek türü. bk. görenek, krş. toplumsal görenek. devamı...
 • Bireysel öğretim: Her çocuğun kişisel gereksinmelerini karşılamak ve sorunlarını çözebilmek amacıyle kılavuzluk etkinliklerinden yararlanmaya çalışan öğretim tutumu. Öğretim gereçlerinin, her öğrencinin kişisel yetenek ve ilgisine karşılık verecek biçimde hazırlanıp kullanılmasına önem veren devamı...
 • şaman Dini: Uygulamaları, doğaüstü, yetenekleri olan kişilerce gerçekleştirilen din. krş. bireysel din, toplumsal din. devamı...

Bireysel Din ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.