Bireysel Istem ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Bireysel Istem" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bireysel Istem" ne demek?

 1. Bir tüketicinin bir mala yönelik satın alma gücüyle desteklenmiş istek, niyet ve davranışı.

Bireysel Istem nedir? İlişkili sözcükler

 • Bireysel Istem Fonksiyonu: Bir tüketicinin bir mala yönelik istemi ile o malın fiyatı, diğer malların fiyatları, tüketicinin geliri dönem harcaması, zevk ve tercihleri, fiyat ve gelir beklentileri arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon. devamı...
 • Bireysel Istem Kayması: Bir tüketicinin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu bireysel istemin artması veya azalması, diğer bir deyişle bireysel istem eğrisinin sağa yukarıya, kuzeydoğuya veya sola aşağıya, güneybatıya kayması. devamı...
 • Bireysel Istem çizelgesi: Bir tüketicinin, bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, o maldan satın almayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren çizelge. devamı...
 • Bireysel Istem Eğrisi: Bir tüketicinin, bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, o maldan satın almayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri. devamı...
 • Bireysel Sunum Fonksiyonu: Bir üreticinin bir mala yönelik sunumu ile o malın fiyatı, diğer malların fiyatları, üretim faktörlerinin fiyatları, üretim teknolojisi, vergiler ve sübvansiyonlar arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon. devamı...
 • Giffen çelişkisi: Malın fiyatı düşerken tüketicinin o mala yönelik isteminin azalması, fiyatı yükselirken artması durumu, diğer bir deyişle malın fiyatı düştüğünde ortaya çıkan negatif gelir etkisinin pozitif ikame etkisinden mutlak değer olarak büyük olması. devamı...
 • Meram: İstek, amaç, gaye, maksat Örnek: Benim meramım sana yalnız bir şey sormak. Ö. Seyfettin İstek, niyet, amaç. arzu istek. içten tasarlanan niyet devamı...
 • Sunu Ve Istem: Üreticinin piyasaya mal çıkarması ve tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları, arz ve talep. devamı...
 • Bireysel Istem Değişimi: Bk. bireysel istem kayması devamı...
 • Ikame Etkisi: İki mal tüketildiği varsayımı altında, mallardan birinin fiyatında ortaya çıkan bir değişme sonucu, aynı fayda düzeyinin korunabilmesi için tüketicinin her iki mala yönelik istem miktarında ortaya çıkan değişme. Üretim sürecinde devamı...

Bireysel Istem ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.