biriktirmek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte biriktirmek kelimesinin manası:

  1. Yere dikilmiş bir eksen çevresinde döndürülen askılara takılı oyuncak at, uçak vb.nden oluşan bir eğlence aracı.
  2. Toplayıp yığmak.
  3. Bir şeyi ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf etmek
    Örnek: Zehra aldığı bütün paraları biriktiren, iyi kalpli, sessiz bir kızdı. S. F. Abasıyanık
  4. Öğrenme, yarar sağlama vb. sebeplerle bazı nesneleri bir araya getirmek, koleksiyon yapmak.

biriktirmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları