birimsel eşgüdüm sözlük anlamı nedir?

Sözlükte birimsel eşgüdüm kelimesinin manası:

  1. Bir yapının çeşitli uzam ve yapı öğelerinin, yapı bileşenleri ile eşgüdümünü sağlamak üzere, bu yapının yatay ve düşey boyutlarının belli bir değişmez ölçü biriminin katları olarak seçilip uygulandığı ölçünleme yöntemi.

birimsel eşgüdüm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları