birinci sınıf elektrot sözlük anlamı nedir?

Sözlükte birinci sınıf elektrot kelimesinin manası:

  1. Potansiyeli, elektrodun metalinden türeyen bir katyonun derişiminin (daha doğrusu, aktivitesinin) logaritmasıyla orantılı olan bir metalik elektrot.

birinci sınıf elektrot ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları