birleşik dengelem sözlük anlamı nedir?

Sözlükte birleşik dengelem kelimesinin manası:

  1. Bir ana ortaklık ile bu ortaklığın diğer ortaklıklara katılmasıyla ortaya çıkan sonuçları tek ad altındaki sayışımlar ile birleştirmek ve toplamalarını almak yolu ile ana ortaklığın öteki ortaklıklara katılması sonucu ortaya çıkan gerçek durumu kapsayan birleşik ve karşılıklı düzenlenen dengelem.

birleşik dengelem ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları