birleşik fiil sözlük anlamı nedir?

Sözlükte birleşik fiil kelimesinin manası:

  1. İsim soyundan bir kelime ile biçim veya anlam bakımından kaynaşıp bütünleşen fiil: kaybolmak, reddetmek, hasta olmak, tedavi etmek gibi.
  2. Ad soylu bir kelimeyle etmek, eylemek, olmak yardımcı fiillerinin birleşmesinden veya birer sıfat-fiil ya da zarf-fiil ekleriyle birbirine bağlanmış iki ayrı fiil şeklinin anlamca kaynaşmasından oluşmuş fiil türü: kabul etmek, yardım etmek, yarış etmek, hissetmek, emretmek, şükretmek; sağ olmak, yok olmak, alacak olmak, gitmiş olmak; açıvermek, tutuvermek; anlatabilmek, yapabilmek; olagelmek, süregelmek; bakakalmak, şaşakalmak; bekleyi-görmek; gezedurmak, didinip durmak vb. Ayrıca bk. tasvir fiili. ||birleşik fiillerin kalıplaşma yoluyla anlam değiştirerek deyimleşmiş olan türleri de vardır: bel bağla- “güvenmek”, yerin dibine bat- “pek utanmak, pek mahcup düşmek”, can çekiş- “ölmek üzere olmak”, dolap çevir- “hile yapmak”, dizini döv- “çok pişman olmak”, dal budak sal- “genişlemek, yayılmak”, caka sat- “hava atmak, havalı olmak”, ayak uydurmak “uymak, tabî olmak, uyum sağlamak”, yeşil ışık yakmak “bir şeyi engellememek, hoş karşılamak, olur vermek”, akıl yürüt- “ölçüp biçerek, düşünerek hareket etmek” vb.

birleşik fiil ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları