birleşim imi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte birleşim imi kelimesinin manası:

  1. İki küme admdan birleşim kümesinin adını oluşturan ikili işlev imi: U.
  2. Bir kümeler kümesi adından birleşim kümesinin adını oluşturan birli işlev imi: U

birleşim imi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları