Bişaret ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Bişaret" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bişaret" ne demek?

 1. (Bak: Beşaret)

Bişaret nedir? İlişkili sözcükler

 • Pointer: İşaret eden kimse veya şey İşaret değneği, işaret parmağı devamı...
 • Signal 1: İşŸaret; sinyal: signal flag işŸaret flaması. signal flare işŸaret fişŸeğŸi. (–ed/–led, –ing/–ling) işŸaret etmek; işŸaret vermek: With a nod of his head he signaled them to come in. BaşŸıyla işŸaret ederek onların girmesini istedi.” devamı...
 • Beacon: İşaret koymak, yol göstermek Fener devamı...
 • Signal: Dikkate şayan, belli, açık, vazıh, aşikâr, dikkati çeken, işaret veren (-ed, -ing veya -led, -ling) işaret devamı...
 • Token: Belirti, nişan, işaret Hatıra, yadigâr, andaç devamı...
 • Signpost: İşaret direği, işaret gönderi Kılavuz. devamı...
 • Marker: Bk. belirleyici madde İşaret koyan kimse, markacı devamı...
 • Signalman: İşaret memuru, işaretçi. İşaretçi, vardabandıra devamı...
 • Kokart: Asker şapkalarına takılan ve rengi uluslara göre değişen işaret. Belli bir topluluğa özgü olan işaret. devamı...
 • Beacon Light: İşŸAret ışŸığŸı, işŸaret kulesi, parıldak, fener, geçmekte olan deniz araçlarına uyarı amaçlı olarak ışŸık gösteren kule devamı...

Bişaret ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.