bitki biyolojisi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bitki biyolojisi kelimesinin manası:

  1. (Yun. phyton: bitki; bios: hayat; logos: bilim) Bitkilerin hayatını inceleyen bilim dalı. Fitobiyoloji.

bitki biyolojisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları