Biyodeneme Bioassay ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Biyodeneme Bioassay" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Biyodeneme Bioassay" ne demek?

 1. Potansiyel olarak zehirli bileşiklerin niteliğinin ve gücünün, standart test organizmalarıyla etkileşimlerini gözleme yoluyla laboratuvar koşullarında denenmesi.

Biyodeneme Bioassay nedir? İlişkili sözcükler

 • Bioassay: Biyotahlil, biyoanaliz, bir maddenin organizmaların gelişŸimi üzerindeki etkisinin incelenerek biyolojik fonksiyonunun belirlenmesi devamı...
 • Mcat: (Medical College Admissions Test) tıp okulu girişŸ testi, ABD’de tıp proğŸramları yürüten okullara girişŸ için adaylara uygulanan standart test devamı...
 • Allen Doisy Test: folikül hormonunun gösterilmesine, biyolojik yolla doze edilmesine yarayan test. biochem. laboratuvar hayvanlarında, estrojenik hormon belirtimi amacı ile uygulanan ve dölyolu (vagina) salgısında karnileşmiş epitel hücrelerinin (carnification) araştırılmasına devamı...
 • Ekosfer: (Yun. oikos: ev; sphaira: dünya) Dünya ekosistemi; dünyadaki canlı organizmalar ve etkileşime girdiği çevre. Yerküredeki canlı organizmalarla etkileşim içinde olduğu çevre. devamı...
 • Ses Bilgisi: Bir dilin seslerini boğumlanma noktaları, boğumlanma özellikleri vb. bakımlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik. Ses titreşimlerinin özelliklerini, nesnelerle etkileşimlerini ve uygulamada kullanılmalarını inceleyen bilgi dalı. devamı...
 • Tanısal Kit: Hastalıkların laboratuvar tanısında sıklıkla kullanılan ve genellikle ticari olarak sağlanan ELİZA, RİA veya İFA test sistemleri. devamı...
 • Tester: Test görevlisi, teste tabi tutan kişi Yatak veya türbe tentesi devamı...
 • In Vitro Matürasyon: Laboratuvar koşullarında gametlerin olgunlaştırılması. devamı...
 • çekirdeksel Denklem: Çekirdek etkileşimlerinde oluşan özdek ve erke değişimlerini gösteren denklem. Çekirdek etkileşimlerinde oluşan özdek ve erke değişimlerini gösteren denklem. devamı...
 • Legal Scholastic Aptitude Test: Yasal Skolastik Yetenek Testi, ABD’de hukuk fakülteleri proğŸramlarına başŸvuranlar için uygulanan standart test devamı...

Biyodeneme Bioassay ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.