biyokimya sözlük anlamı nedir?

Sözlükte biyokimya kelimesinin manası:

  1. Hücreden en gelişmiş organa kadar canlı dokuları inceleyen ve bunları oluşturan maddeleri araştıran bilim dalı.
  2. Bk. dirilkimya
  3. (Yun. bios: hayat; khemeia: değişme) Canlıların kimyasını inceleyen biyolojinin ve kimyanın bir dalı.
  4. Kimyanın canlı organizmaya uygulanan ve bütün yönlerini içine alan bağımsız bir bilim dalı.
  5. Canlıdaki etkileşmeleri, oluşum, gelişim ve benzeri durumlardaki kimyasal değişmeleri inceleyen bir bilim dalı.
  6. Canlıların kimyasal yapısını ve canlıda meydana gelen kimyasal olayları inceleyen bilim dalı.
  7. Canlı organizmaların vücudunda seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı.

biyokimya ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları