Biyolojik Etkinlik ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Biyolojik Etkinlik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Biyolojik Etkinlik" ne demek?

 1. Herhangi bir besin maddesinin ve/veya özellikle belirli bir vitaminin bir organizmadaki etki derecesi, bir yetersizlikten korunmak için gerekli olan vitamin miktarını ölçme yolu.

Biyolojik Etkinlik nedir? İlişkili sözcükler

 • Relatif Biyolojik Etkinlik Rbe: 250 kV’lık X ışını dozunun, herhangi bir radyasyon çeşidinin aynı biyolojik etkiyi oluşturması için gereken dozuna oranı (D250/Dr). devamı...
 • Besin Maddesi Gereksinimi: Hayvanın ırk, cins, yaş ve verim durumuna göre değişen, her bakımdan iyi yaşayabilmesi ve verim sağlayabilmesi için gerekli olan protein, enerji, vitamin ve mineral gibi besin madde miktarı. devamı...
 • Kalori: Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15 °C’lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10 °C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi, ısın. Besinlerin, dokular içinde devamı...
 • Pentoz Fosfat Yolu: Glikozun doğrudan oksidasyon yollarından biri olup nükleik asit üretiminde gerekli olan beş karbonlu pentoz şekerlerle yağ asidi biyosentezi gibi olaylarda gerekli olan NADPH+H’ lerin üretildiği metabolik yol, oksidatif fosfoglukonat yolu, heksozmonofosfat yolu. devamı...
 • Paraaminobenzoik Asit: Folik asidin yapısında yer alan, gerçek vitamin olmayan, gıdalarda bulunabildiği gibi bağırsak bakterileri tarafından da sentezlenebilen, fare ve civcivlerin büyümeleri için gerekli olan vitamin benzeri bir madde, Bx vitamini, PABA devamı...
 • Denetimli Alan: Işınımdan korunmak için gerekli önlemlerin uygulandığı ve içindeki bireyin alabileceği doz miktarının çalışanlar için öngörülen yıllık %30 doz eşdeğerini geçemeyeceği, girişi sınırlandırılmış alan. devamı...
 • K Vitamini: Protrombin oluşumunda görev alan, yeşil yapraklarda ve bazı balıklarda bulunan, işkembe bakterileri tarafından sentezlenen, plazmada çözünmüş olarak bulunan protrombinin, faktör II, faktör VII, faktör IX ve faktör X’un karaciğerde oluşabilmesi için gerekli olan eksikliğinde kanın pıhtılaşma süresinin uzaması, bağırsak kanamaları görülen K1 (alfa fillokinon) ve K2 (beta fillokinon, fornokinon) K3 (menadion) gibi tipleri olan kanın devamı...
 • Biyolojik Tamponlar: (Yun. bios: hayat; logos: bilim) Fizyolojik pH aralığında biyokimyasal sistemlerin araştırılmasında kullanılan tris, HEPPS, MES gibi bir grup tampon. Bunlar pH 6-8 arasında pKa’ya sahip, suda iyi çözünen ve biyolojik zarları geçemeyen, saflık derecesi yüksek konsantrasyon, iyon kompozisyonu, sıcaklık, ortamın tuz etkisi pH derecesini en az derecede etkileyen, biyolojik sistemler için zehirsiz ve engelleyici etkisi devamı...
 • Değişken Girdi: Üretim için gerekli olan ve kullanılan miktarı üretilen malın miktarı ile aynı yönde değişen girdi. devamı...
 • Etkinlik Derecesi: Belli bir genotipin fenotipik olarak belirme derecesini tanımlamada kullanılan bir kavram olup, bir geninetkinlik derecesi, etkin bir genin fenotipte meydana getirdiği etkinin derecesidir. Bu özellik, genin sorumlu olduğu karakterin bireylerde ortaya çıkma dereceleriyle belirlenir. devamı...

Biyolojik Etkinlik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.