biyomas nedir

Biyomas Nedir?

Biyomas, bitki ve hayvanların organik maddelerinden elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Biyomas, güneş enerjisinin bitkiler tarafından fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye dönüştürülmesiyle oluşur. Bitkiler büyüdükçe, atmosferdeki karbondioksiti emer ve oksijen üretir. Bitkiler öldükten sonra, organik maddeleri ayrışır ve metan, karbondioksit ve su gibi gazlara dönüşür. Bu gazlar, biyogaz tesislerinde yakılarak enerji üretilir.

Biyomas, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır çünkü bitkiler sürekli olarak büyür ve ölür. Bu nedenle, biyomas kaynakları asla tükenmez. Ayrıca, biyomas kullanımı sera gazı emisyonlarını azaltır. Sera gazları, atmosferde ısıyı hapseden ve küresel ısınmaya neden olan gazlardır. Biyomas kullanımı, fosil yakıtların kullanımını azalttığı için sera gazı emisyonlarını azaltır.

Biyomas Çeşitleri

Biyomas, çeşitli kaynaklardan elde edilebilir. En yaygın biyomas kaynakları şunlardır:

 • Ahşap: Ahşap, ağaçların gövdelerinden elde edilen bir biyomas kaynağıdır. Ahşap, yakılarak enerji üretilir.
 • Tarımsal atıklar: Tarımsal atıklar, tarım faaliyetleri sırasında oluşan organik maddelerdir. Tarımsal atıklar arasında saman, mısır sapı, pirinç kabuğu ve hayvan gübresi bulunur. Tarımsal atıklar, yakılarak veya biyogaz tesislerinde işlenerek enerji üretilir.
 • Orman atıkları: Orman atıkları, ormancılık faaliyetleri sırasında oluşan organik maddelerdir. Orman atıkları arasında ağaç dalları, yapraklar ve kabuklar bulunur. Orman atıkları, yakılarak veya biyogaz tesislerinde işlenerek enerji üretilir.
 • Kentsel atıklar: Kentsel atıklar, şehirlerde oluşan organik maddelerdir. Kentsel atıklar arasında yiyecek atıkları, kağıt atıkları ve plastik atıkları bulunur. Kentsel atıklar, yakılarak veya biyogaz tesislerinde işlenerek enerji üretilir.

Biyomas Kullanım Alanları

Biyomas, çeşitli amaçlarla kullanılabilir. En yaygın biyomas kullanım alanları şunlardır:

 • Elektrik üretimi: Biyomas, yakılarak elektrik üretilir. Biyomas santralleri, fosil yakıt santrallerine benzer şekilde çalışır. Biyomas yakılarak buhar üretilir ve buhar türbini döndürülür. Türbinin dönmesiyle elektrik üretilir.
 • Isı üretimi: Biyomas, yakılarak ısı üretilir. Biyomas ısıtma sistemleri, fosil yakıt ısıtma sistemlerine benzer şekilde çalışır. Biyomas yakılarak sıcak su üretilir ve sıcak su radyatörlere veya yerden ısıtma sistemlerine gönderilir.
 • Ulaşım: Biyomas, ulaşım sektöründe de kullanılabilir. Biyomas, yakılarak biyodizel üretilir. Biyodizel, dizel motorlu araçlarda kullanılabilir. Ayrıca, biyomas, yakılarak biyoetanol üretilir. Biyoetanol, benzinli motorlu araçlarda kullanılabilir.

Biyomasın Avantajları

Biyomasın birçok avantajı vardır. Biyomasın avantajları şunlardır:

 • Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır: Biyomas, bitki ve hayvanların organik maddelerinden elde edilen bir enerji kaynağıdır. Bitkiler sürekli olarak büyür ve ölür. Bu nedenle, biyomas kaynakları asla tükenmez.
 • Sera gazı emisyonlarını azaltır: Biyomas kullanımı, fosil yakıtların kullanımını azalttığı için sera gazı emisyonlarını azaltır. Sera gazları, atmosferde ısıyı hapseden ve küresel ısınmaya neden olan gazlardır.
 • Yerel ekonomiyi destekler: Biyomas üretimi, yerel ekonomiyi destekler. Biyomas üretimi için çiftçiler ve ormancılar çalıştırılır. Ayrıca, biyomas santralleri ve biyogaz tesisleri inşa edilir. Bu yatırımlar, yerel ekonomiyi canlandırır.

Biyomasın Dezavantajları

Biyomasın bazı dezavantajları da vardır. Biyomasın dezavantajları şunlardır:

 • Biyomas üretimi için geniş alanlar gerekir: Biyomas üretimi için geniş alanlar gerekir. Bu nedenle, biyomas üretimi, ormanların ve tarım alanlarının tahrip olmasına neden olabilir.
 • Biyomas yakılması hava kirliliğine neden olabilir: Biyomas yakılması, hava kirliliğine neden olabilir. Biyomas yakıldığında, partikül madde, azot oksitler ve kükürt oksitler gibi zararlı gazlar açığa çıkar. Bu gazlar, solunum yolu hastalıklarına ve kalp hastalıklarına neden olabilir.
 • Biyomas üretimi pahalı olabilir: Biyomas üretimi, fosil yakıt üretimine göre daha pahalı olabilir. Bu nedenle, biyomas kullanımı, fosil yakıt kullanımına göre daha pahalı olabilir.

Sonuç

Biyomas, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Biyomas kullanımı, sera gazı emisyonlarını azaltır ve yerel ekonomiyi destekler. Ancak, biyomas üretimi için geniş alanlar gerekir ve biyomas yakılması hava kirliliğine neden olabilir. Biyomas üretimi, fosil yakıt üretimine göre daha pahalı olabilir.


Yayımlandı

kategorisi