biyopsikososyal nedir

Biyopsikososyal Model

Biyopsikososyal model, sağlık ve hastalığı anlamak için kullanılan bir çerçevedir. Bu model, sağlık ve hastalığın biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkileşiminin sonucu olduğunu ileri sürmektedir. Biyolojik faktörler, genetik, fizyoloji ve hastalık gibi fiziksel faktörleri içerir. Psikolojik faktörler, düşünceler, duygular ve davranışlar gibi zihinsel faktörleri içerir. Sosyal faktörler, kültür, çevre ve sosyal destek gibi toplumsal faktörleri içerir.

Biyopsikososyal model, sağlık ve hastalığı anlamak için önemli bir araçtır. Bu model, sağlık ve hastalığın tek bir faktörün sonucu olmadığını, aksine bir dizi faktörün etkileşiminin sonucu olduğunu göstermektedir. Bu model ayrıca, sağlık ve hastalığın önlenmesi ve tedavisinde farklı disiplinlerden uzmanların işbirliği yapmasının önemini vurgulamaktadır.

Biyopsikososyal Modelin Tarihi

Biyopsikososyal model, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Bu modelin öncüleri arasında George Engel, John Romano ve Alexander H. Leighton yer almaktadır. Engel, sağlık ve hastalığın biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkileşiminin sonucu olduğunu ileri sürmüştür. Romano, sağlık ve hastalığın bir süreklilik olduğunu ve sağlıklı ve hasta olma durumları arasında net bir sınır olmadığını savunmuştur. Leighton, sağlık ve hastalığın toplumsal ve kültürel faktörlerden etkilendiğini göstermiştir.

Biyopsikososyal model, 1970’lerde ve 1980’lerde daha da geliştirilmiştir. Bu dönemde, sağlık ve hastalığın önlenmesi ve tedavisinde farklı disiplinlerden uzmanların işbirliği yapmasının önemi vurgulanmıştır. Ayrıca, sağlık ve hastalığın toplumsal ve kültürel faktörlerden etkilendiği daha iyi anlaşılmıştır.

Biyopsikososyal Modelin Temel İlkeleri

Biyopsikososyal model, sağlık ve hastalığı anlamak için bir dizi temel ilkeye dayanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır:

 • Sağlık ve hastalık, biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin etkileşiminin sonucudur.
 • Sağlık ve hastalık, bir sürekliliktir. Sağlıklı ve hasta olma durumları arasında net bir sınır yoktur.
 • Sağlık ve hastalığın önlenmesi ve tedavisinde farklı disiplinlerden uzmanların işbirliği yapması önemlidir.
 • Sağlık ve hastalık, toplumsal ve kültürel faktörlerden etkilenir.

Biyopsikososyal Modelin Uygulamaları

Biyopsikososyal model, sağlık ve hastalığın önlenmesi ve tedavisinde çeşitli alanlarda uygulanmaktadır. Bu alanlar şunlardır:

 • Kronik hastalıkların yönetimi
 • Akıl sağlığı
 • Bağımlılık
 • Çocuk sağlığı
 • Yaşlı sağlığı
 • İş sağlığı
 • Çevre sağlığı

Biyopsikososyal model, sağlık ve hastalığı anlamak için önemli bir araçtır. Bu model, sağlık ve hastalığın tek bir faktörün sonucu olmadığını, aksine bir dizi faktörün etkileşiminin sonucu olduğunu göstermektedir. Bu model ayrıca, sağlık ve hastalığın önlenmesi ve tedavisinde farklı disiplinlerden uzmanların işbirliği yapmasının önemini vurgulamaktadır.

Biyopsikososyal Modelin Eleştirileri

Biyopsikososyal model, sağlık ve hastalığı anlamak için önemli bir araç olmasına rağmen, bazı eleştirilere de maruz kalmaktadır. Bu eleştiriler şunlardır:

 • Biyopsikososyal model, sağlık ve hastalığı anlamak için çok karmaşık bir modeldir.
 • Biyopsikososyal model, sağlık ve hastalığın önlenmesi ve tedavisinde farklı disiplinlerden uzmanların işbirliği yapmasını gerektirir. Ancak, bu işbirliği her zaman kolay değildir.
 • Biyopsikososyal model, sağlık ve hastalığı toplumsal ve kültürel faktörlerden etkilenir. Ancak, bu faktörleri değiştirmek zordur.

Bu eleştirilere rağmen, biyopsikososyal model sağlık ve hastalığı anlamak için önemli bir araçtır. Bu model, sağlık ve hastalığın tek bir faktörün sonucu olmadığını, aksine bir dizi faktörün etkileşiminin sonucu olduğunu göstermektedir. Bu model ayrıca, sağlık ve hastalığın önlenmesi ve tedavisinde farklı disiplinlerden uzmanların işbirliği yapmasının önemini vurgulamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi