biyosentez sözlük anlamı nedir?

Sözlükte biyosentez kelimesinin manası:

  1. (Yun. bios: hayat; synthesis: bileşik) Küçük moleküllerin enzimler aracılığı ile birleştirilerek büyük moleküllerin sentezlenmesi olayının canlı organizma içinde meydana gelmesi.
  2. Organik bileşiklerin, bitkiler ve hayvanlar tarafından doğal olarak sentezi.
  3. Fermentasyon ve gen eşleşmesi teknikleriyle tek hücre proteinlerinin sentezi.
  4. Canlı organizmada, küçük moleküllerin enzimler yardımıyla büyük molekülleri oluşturması.
  5. Küçük moleküllerin enzimler aracılığıyla birleştirilerek büyük moleküllerin sentezlenmesi olayının canlı organizma içinde meydana gelmesi.
  6. Canlı organizmada büyük moleküllerin sentezlenmesi için küçük moleküllerin enzimler aracılığıyla birleştirilmesi.

biyosentez ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları