biyotik çevre sözlük anlamı nedir?

Sözlükte biyotik çevre kelimesinin manası:

  1. Bir organizmanın diğer organizmalarla olan ilişkilerinin yer aldığı çevre.
  2. Organizmalar arasındaki ilişkilerin meydana geldiği çevre.

biyotik çevre ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları