Biz Kümesi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Biz Kümesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Biz Kümesi" ne demek?

 1. Bütün üyeleri kendi kendilerini sıkı sıkıya dayanışma içinde duyan insan kümesi.

Biz Kümesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Iş Kümesi: Toplumsai yapı içinde türdeş işleri ya da görevleri yapan, bu etkinlikleri sürdüğü ve geliştiği ölçüde karşılıklı bağlılık duygusu duyan kişilerin oluşturduğu toplumsal küme. devamı...
 • Halkbencilik: Kimi halkların kendilerini “insan”, başka halkları da “barbar” olarak nitelemeleri; değişik kültürlere bağlı toplumların kendi kültürlerinden olmayanlara karşı takındıkları üstünlük tavrı. devamı...
 • Arkaik Homo Sapiens: 400 bin yıl öncesi ile bugünkü insanın ortaya çıkışı arasındaki dönemde yaşayan insansılara (hominid) ilişkin bir terim. bu insansılar bir ya da daha fazla türün üyeleri olabilir; bu konuda büyük ölçüde görüş ayrılıkları vardır. devamı...
 • Kan Kümesi: Üyeleri arasındaki gerçek ya da yapıntısal kan ilişkileri temeline göre tanımlanan toplumsal küme. devamı...
 • Güçkümesi: Bir kümenin altkümelerinin kümesi. ||K Kümesiningüçkümesi gK biçiminde gösterilir. (…) devamı...
 • Onlar Kümesi: Biz kümesi olarak görülen kümenin dışındaki bütün insanları kapsayan küme. bkz. biz kümesi. devamı...
 • Toplumsallaşma: Bireyin kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanması, toplumla bütünleşmesi süreci, sosyalleşme. Kişinin, kendi kümesi ya da kültürü içinde yaşayanlar gibi davranmayı öğrenmesi. devamı...
 • Formülün Cümlecik Kümesi: Verilen formülün bir Skolem standart biçimindeki matrisinde yer alan cümleciklerin kümesi, cümlecik kümesi. devamı...
 • Savunulmaz önerme Kümesi: Savunulur olmayan, başka bir deyişle hiç bir çözümleyici kümenin altkümesi olmayan önerme kümesi. || Krş.. savunulur önerme kümesi. devamı...
 • Savunulur önerme Kümesi: Bilgisel sanısal mantıkta bir çözümleyici kümenin altkümesi olan, başka bir deyişle tutarlı olan önerme kümesi. devamı...

Biz Kümesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.