bizmut sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bizmut kelimesinin manası:

  1. İlaç olarak kullanılan ve asıl maddesi bizmut olan karışım
    Örnek: Midesi ekşiyen birine bizmut, başı ağrıyan bir başkasına veronal verdim. R. N. Güntekin
  2. Atom numarası 83, atom ağırlığı 209, yoğunluğu 9,8 olan, 271,3 °C'de eriyen, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element (simgesi Bi).
  3. Simgesi Bi , atom numarası 83, mol kütlesi 208,98 g olan , asitte çözünen, doğal olarak sülfürleri şeklinde bulunan, düşük erime noktalı alaşım üretiminde, bileşikleri ilaç yapımında kullanılan, suda çözünen tuzları sağlığa zararlı olan, pembe renkte, gümüşümsü, kırılgan bir metal.
  4. Atom numarası 83, atom ağırlığı 209 olan 268° de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan doğal parlak element (Bi).

bizmut ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları