blame sözlük anlamı nedir?

Sözlükte blame kelimesinin manası:

  1. Ayıplama kabahat, kusur azar, mesuliyet
  2. Azarlarnak, suçlamak
  3. Sorumlu tutmak
  4. Suçlamak, sorumlu tutmak, kınamak, ayıplamak

blame ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları