blastomer sözlük anlamı nedir?

Sözlükte blastomer kelimesinin manası:

  1. (Yun. blastos: tomurcuk; meros: parça) Blâstuladablâstomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri.
  2. Morula ve blastulayı oluşturan, ileride embriyoyu biçimlendirecek olan farklılaşmamış hücrelerden her biri.
  3. Blastulada blastomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri.
  4. Embriyoda bulunan genç hücreler.

blastomer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları