Blastomer ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Blastomer" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Blastomer" ne demek?

 1. (Yun. blastos: tomurcuk; meros: parça) Blâstuladablâstomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri.

 2. Morula ve blastulayı oluşturan, ileride embriyoyu biçimlendirecek olan farklılaşmamış hücrelerden her biri.

 3. Blastulada blastomer tabakasını meydana getiren hücrelerin her biri.

 4. Embriyoda bulunan genç hücreler.

Blastomer nedir? İlişkili sözcükler

 • Trofoblast: (Yun. trophe: besin; blastos: tomurcuk) Memelilerde embriyo gelişmesi sırasında teşekkül eden, başlangıçta iki tabaka hâlinde olan, tek tek hücrelerden meydana gelmiş sitotrofoblâst denilen iç tabaka ile çok çekirdekli sinsityum durumundaki hücrelerden meydana gelmiş sinsityotrofoblâst denilen dış tabakadan oluşmuş blâstosistin dış hücre kılıfı. devamı...
 • Trofoblast: (Yun. trophe: besin; blastos: tomurcuk) Memelilerde embriyo gelişmesi sırasında teşekkül eden, başlangıçta iki tabaka hâlinde olan, tek tek hücrelerden meydana gelmiş sitotrofoblâst denilen iç tabaka ile çok çekirdekli sinsityum durumundaki hücrelerden meydana gelmiş sinsityotrofoblâst denilen dış tabakadan oluşmuş blâstosistin dış hücre kılıfı. devamı...
 • Osteoprogenitör Hücreler: (Yun. osteon: kemik; pro: önce; genesis: soy) Kemik dokusunu meydana getirmek üzere mezenşim hücrelerinin farklılaştığı, öncü kemik hücreleri. Hücrelerin bir kısmı bölünmeye devam ederken bir kısmı ise osteoblastlara dönüşürler. Bağ devamı...
 • Miyoblast: (Yun. mys: kas; blastos: tomurcuk) 1. Kas hücrelerinin öncü hücreleri olan, gerek dokuda gerekse kültür hücrelerinde farklılaşarak çok çekirdekli kas hücrelerini meydana getiren hücreler. 2. Embriyoda ve erginde bulunan farklılaşmamış mezenşim hücresi. devamı...
 • Sinir Dokusu: Embriyonun ektoderm tabakasından köken alan, organizmayı iç ve dış çevreden haberdar eden, nöron adı verilen uzun ve farklılaşmış hücrelerden oluşan, uyartıları (impulsları) sinaps denen özel bölgeler vasıtasıyla bir sinir hücresinden diğer bir sinir hücresine ileterek sonuçta tepki ya da uyartı meydana gelmesini sağlayan, besleyici ve destekleyici nörogliya hücreleri (astrositler, oligodendrositler, mikrogliya ve ependim) tarafından kuşatılan, devamı...
 • Primer Meristem: Kök, gövde uçlarında ve yaprak primordiyumlarında bulunan embriyonik safhadan bitkinin hayat süresinin sonuna kadar bölünme yeteneğinde olan hücre tabakası. Kök, gövde ve dalların uç kısımlarını meydana getiren meristem hücreler. devamı...
 • Sperma Ana Hücresi: Erkek eşeylik organında atmıkları oluşturan ana hücre. (Yun. sperma: tohum; gonos: yavru) Erkek eşey organında spermaları meydana getiren ve mitoz bölünme kabiliyeti olan hücreler. Spermatogonyum. devamı...
 • Karsinogenez: (Yun. karkinos: yengeç; genesis: doğum) Kanser oluşması, normal hücrelerden kanserli hücrelerin meydana gelmesi. Kanser oluşması, normal hücrelerden kanserli hücrelerin meydana gelmesi. devamı...
 • Kutup Hücresi: Mayoz bölünmesi sırasında yumurta hücresinin yanında oluşan ve sonra körelen hücreler. Halkalı solucanların ya da yumuşakçaların embriyolarında olduğu gibi küçük hücrelerden tomurcuklanan büyük hücre. devamı...
 • Nodus Embriyonalis: Memeli embriyosunda animal yarımdan blastosöle sarkan, formatif hücrelerin farklılaşmasıyla endodermi oluşturan hücrelerin oluşturduğu yumru, iç hücre kitlesi. Nodus embriyonalisi çevreleyen hücreler polar trofoblastları oluştururlar. devamı...

Blastomer ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.