blastula sözlük anlamı nedir?

Sözlükte blastula kelimesinin manası:

  1. Yumurta hücresi embriyo olurken morulanın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morula.
  2. Döllenmiş yumurtanın bölünmeler sonucu, ortası sıvıyla dolu olan bir hücre tabakasından oluşan yapı.
  3. Bütün çok hücreli hayvanlarda embriyo gelişmesi sırasında görülen, bir sıra hücre tabakasından oluşan içi bir sıvı ile dolu bir top şeklinde olan, segmentasyon sırasında morulâ evresinden sonra teşekkül eden, bazen sillerle de çevrili olabilen bir evre.
  4. Tomurcuk, embriyo.
  5. Bastosist.
  6. Bütün çok hücreli hayvanlarda embriyo gelişmesi sırasında görülen, bir sıra hücre tabakasından oluşan, içi sıvıyla dolu bir top biçiminde olan, segmentasyon sırasında morula evresinden hemen sonra meydana gelen, bazen sillerle de çevrili olabilen bir evre.

blastula ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları