blathering sözlük anlamı nedir?

Sözlükte blathering kelimesinin manası:

  1. Saçmalama, zırvalama, gevezelik etme; anlaşŸılmaz bir şŸekilde konuşŸma, çabuk çabuk konuşŸma, bebek gibi konuşŸma

blathering ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları