blok nedir

Blok: İngilizce ve Türkçe Anlamı

İngilizce Anlamı

“Blok” kelimesi İngilizcede çok yönlü bir kelimedir ve çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. En yaygın anlamları şunlardır:

 • Büyük, katı bir nesne: Bir bina bloğu, bir buz bloğu veya bir tahta bloğu gibi.
 • Bir şeyin bir parçası veya bölümü: Bir motor bloğu, bir metin bloğu veya bir renk bloğu gibi.
 • Bir engel veya engel: Bir yol bloğu, bir trafik bloğu veya bir zihinsel blok gibi.
 • Bir grup veya birlik: Bir bina bloğu, bir güç bloğu veya bir oy bloğu gibi.
 • Bir eylem veya süreç: Bir blok partisi, bir blok zinciri veya bir blok oylama gibi.

Türkçe Anlamı

“Blok” kelimesi Türkçe’de de çok yönlü bir kelimedir ve İngilizcedeki anlamlarına benzer anlamlara sahiptir. En yaygın anlamları şunlardır:

 • Büyük, katı bir nesne: Bir bina bloğu, bir buz bloğu veya bir tahta bloğu gibi.
 • Bir şeyin bir parçası veya bölümü: Bir motor bloğu, bir metin bloğu veya bir renk bloğu gibi.
 • Bir engel veya engel: Bir yol bloğu, bir trafik bloğu veya bir zihinsel blok gibi.
 • Bir grup veya birlik: Bir bina bloğu, bir güç bloğu veya bir oy bloğu gibi.
 • Bir eylem veya süreç: Bir blok partisi, bir blok zinciri veya bir blok oylama gibi.

Kullanım Örnekleri

İngilizce

 • The child built a tower out of wooden blocks. (Çocuk tahta bloklardan bir kule yaptı.)
 • The car was blocked by a fallen tree. (Araba devrilen bir ağaç tarafından bloke edildi.)
 • The government imposed a trade block on the country. (Hükümet ülkeye bir ticaret bloğu uyguladı.)
 • The students formed a voting block to support the candidate. (Öğrenciler adayı desteklemek için bir oy bloğu oluşturdular.)
 • The blockchain is a secure way to store and transfer data. (Blok zinciri, veri depolamak ve aktarmak için güvenli bir yoldur.)

Türkçe

 • Çocuk tahta bloklardan bir kule yaptı.
 • Araba devrilen bir ağaç tarafından bloke edildi.
 • Hükümet ülkeye bir ticaret bloğu uyguladı.
 • Öğrenciler adayı desteklemek için bir oy bloğu oluşturdular.
 • Blok zinciri, veri depolamak ve aktarmak için güvenli bir yoldur.

Eş Anlamlılar ve Zıt Anlamlılar

İngilizce

 • Eş anlamlılar: chunk, lump, mass, piece, unit
 • Zıt anlamlılar: void, space, gap, hole, opening

Türkçe

 • Eş anlamlılar: parça, kütle, birim
 • Zıt anlamlılar: boşluk, delik, açıklık

Sonuç

“Blok” kelimesi hem İngilizce hem de Türkçe’de çok yönlü bir kelimedir ve çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Anlamı, kullanıldığı bağlama bağlı olarak değişebilir. Bu makale, kelimenin en yaygın anlamlarını ve kullanım örneklerini sağlamıştır.


Yayımlandı

kategorisi