blue sözlük anlamı nedir?

Sözlükte blue kelimesinin manası:

  1. Mavi yapmak, maviye boyamak; har vurup harman savurmak; çarçur etmek
  2. Mavi renk, gök mavisi rengi
  3. Çivit
  4. Mavi üniformalı kimse
  5. Sembolü mavi olan bir zümrenin üyesi
  6. Mavi, morarmış, çürük (cilt, et)
  7. Katı kurallara dayanan, tutucu
  8. Müstehcen, açık saçık
  9. Maviye boyamak, mavileştirmek
  10. Çivitlemek

blue ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları