Böhm Bawerk Faiz Kuramı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Böhm Bawerk Faiz Kuramı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Böhm Bawerk Faiz Kuramı" ne demek?

 1. Bk. acyo faiz kuramı

Böhm Bawerk Faiz Kuramı nedir? İlişkili sözcükler

 • Faiz Oranı Paritesi Kuramı: Bk. faiz oranları değerdeşliği kuramı devamı...
 • Faiz Oranı Paritesi Teorisi: Bk. faiz oranları değerdeşliği kuramı devamı...
 • Bileşik Faiz: Süre tarihine dek birikmiş faizlerin anaparaya eklenmesiyle elde edilen toplam üstünden ödenen faiz. Dönem sonunda elde edilen faiz tutarının, anaparanın üzerine eklenmesiyle oluşan yeni tutar üzerinden faiz hesaplanması, faize faiz devamı...
 • Faiz Dışı Konsolide Bütçe Dengesi: Konsolide bütçe gelirlerinden faiz dışı bütçe harcamalarının düşürülmesiyle hesaplanan yani faiz ödemeleri dışarıda tutularak ulaşılan konsolide bütçe dengesi. krş. faiz dışı fazla devamı...
 • Faiz Değerdeşliği Kuramı: İki ülke arasında ya da iki farklı para birimi arasında faiz oranı farklılıklarının vadeli döviz kurunun prim ve iskontosuna eşit olacağını ileri süren kuram. devamı...
 • Faiz Oranları Değerdeşliği Kuramı: Sermaye hareketlerinin serbest olması koşuluyla, iki ülkedeki aynı risk ve vadeye sahip borç senetleri faiz oranları arasındaki farkın, işlem maliyetleri dışında, döviz kurlarındaki değişmelerle karşılanarak eşitleneceğini öngören kuram. devamı...
 • Güvencesiz Faiz Arakazancı: İki ülke ya da iki farklı para birimi arasında faiz oranı farklılıklarından yararlanmak amacıyla yapılan sermaye hareketlerinde kur riski üstlenilerek elde edilebilen faiz kazancı. krş. güvenceli faiz arakazancı devamı...
 • Güvencesiz Faiz Arakazancı: İki ülke ya da iki farklı para birimi arasında faiz oranı farklılıklarından yararlanmak amacıyla yapılan sermaye hareketlerinde kur riski üstlenilerek elde edilebilen faiz kazancı. krş. güvenceli faiz arakazancı devamı...
 • Interest Rate Parity Theory: Faiz değerdeşliği kuramı devamı...
 • Cari Faiz Oranı: Piyasada ödünç verilebilir fonların sunum ve isteminin karşılaşması sonucu oluşan faiz oranı. krş. ödünç verilebilir fonlar kuramı devamı...

Böhm Bawerk Faiz Kuramı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.