bölmek sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bölmek kelimesinin manası:

  1. Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayırmak, taksim etmek
    Örnek: Bir domates aldı, çakıyla dörde böldü. N. Cumalı
  2. Birliğin bozulmasına yol açmak, parçalamak.
  3. Bir niceliği iki veya daha çok eşit parçaya ayırmak.

bölmek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları