bölükbaşı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bölükbaşı kelimesinin manası:

  1. Yeniçeri ordusunda üst rütbeli bir görevli
    Örnek: Damat, Baltacılar Kethüdası ile bölükbaşılara hilatler giydirmiştir. S. Birsel
  2. Yeniçeri ocağı ağabölükleri komutanlarına verilen ad.

bölükbaşı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları