Bölümler Arası Ilişki ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Bölümler Arası Ilişki" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bölümler Arası Ilişki" ne demek?

 1. Değişke çözümlemesinde, iki ayrı bölüm ya da öbek arasındaki ilişki.

Bölümler Arası Ilişki nedir? İlişkili sözcükler

 • öbekler Arası Değişke: Değişke çözümlemesinde öbek ortalamalarının genel ortalama çevresindeki üstikileri toplamının uygun bağımsızlık sayışma bölünmesiyle elde edilen değişke, anlamdaş bölümler arası değişke. devamı...
 • çoklu Ilişki Katsayısı: Birden çok bağımsız değişken olduğunda, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi veren katsayı. Aynı zamanda bağımlı değişkenin gözlenen değerleri ile kestirim değerleri arasındaki ilişkidir. Bu katsayının üstikisi çoklu belirtme katsayısı olarak bilinir. devamı...
 • Halkalık: Kümeölçüm çözümlemesinde küme üyeleri arasında beliren tek uçlu çekim bağı. devamı...
 • Dışalım Katsayısı: Girdi-Çıktı çözümlemesinde herhangi bir malın çıktısıyla dışalımı arasında ilişkiyi gösteren katsayı. devamı...
 • Affinite: İlgi duyan, eğilimi olan. Karşılıklı etkileşme değeri göz önüne alındığında, iki molekül arasındaki bağlanma gücü. devamı...
 • Kişiler Arası Ilişki: Bireyler arasındaki toplumsal etkileşim veya karşılaşma. devamı...
 • ıraklık Açısı: Farklı iki yerden, uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğrultu arasındaki açı (bk. şekil P. 2 ve P. 13). Gözlenen nokta ne kadar uzakta iseıraklık açısı da o kadar küçük olur. Gökbilimde Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar için bu açı dolaylı yoldan ölçülerek uzaklık hesabı yapılır. devamı...
 • Iyonomer: Zincirin elementleri ve zincirler arasındaki iyonik bağlar arasında kovalent bağlı polimer. Uzun zincirli molekül bileşikleri arasındaki kovalent bağları ve zincirleri arasında iyonik bağları bulunan bir polimer. devamı...
 • Birlikte Değişki: İki değişken arasındaki bağıntıyı ölçmek üzere birlikte gidişim çizgisine başvurmadan, değişkenlere ilişkin gözlem değerleri arasındaki ayrımlara dayanarak yapılan ölçüm. bkz. birlikte gidişim, değişki. devamı...
 • Toplumsal Ilişki çizgesi: Bir kümenin üyeleri arasında saptanan seçme ve yadsıma örüntülerinin çizgesel olarak anlatımı. Bir kümeye uygulanan ve toplumsal ilişkileri ölçen test sonuçlarına göre o kümeyi oluşturan kişiler arasındaki bağları gösteren çizge. devamı...

Bölümler Arası Ilişki ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.