bond sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bond kelimesinin manası:

 1. Bağ irtibat, rabıta
 2. İp, zincir
 3. Fertleri bir grup halinde bir araya getiren ilişki
 4. Yapışıklık
 5. Yapıştırıcı madde
 6. Mukaveler bono, senet, tahvilat
 7. Gümrüğü ödenmemiş malların hükümette muhafaza edilme durumu
 8. Kefalet
 9. Örgü (duvar)
 10. Kefalete raptetmek
 11. İpotek etmek
 12. Duvar örmek
 13. Tutturmak, yapıştırmak, bağlamak; örmek (duvar); antrepoya koymak

bond ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları