Bookkeeping By Simple Entry ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Bookkeeping By Simple Entry" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bookkeeping By Simple Entry" ne demek?

 1. Yalın sayışım yöntemi

Bookkeeping By Simple Entry nedir? İlişkili sözcükler

 • ödünç Verme Yöntemi: Okuyucuya ödünç verilecek kitaplık gereçleriyle ilgili kaydın tutulma biçimini saptayan yöntem, a. bkz. işlem kartlı ödünç verme, markayla ödünç verme, çekli ödünç verme, Newarködünç verme yöntemi, Dîckmanödünç verme yöntemi, Islingtonödünç verme yöntemi, fotoğrafiködünç verme yöntemi, delikli kartlaödünç verme yöntemi, ses-kayıtödünç verme yöntemi. devamı...
 • Uyarlanır Sınıflandırma Yöntemi: James Duff Brown’ca 1897’de hazırlanmış bir sınıflandırma yöntemi. (Çok geçerli olmadığı için bunun yerine konu sınıflandırma yöntemi kullanılır.) bkz. konu sınıflandırma yöntemi. devamı...
 • Greffe Yöntemi: Cebirsel denklemlerin köklerinin yaklaşık olarak bulunması yöntemi, Lobacevsky yöntemi. devamı...
 • Hematoksilen Eozin Azur II Boya Yöntemi: Kan yapıcı organların histolojik incelenmesinde kullanılan bir boyama yöntemi, Maximow yöntemi. devamı...
 • Tarihsel Coğrafyasal Yöntem: Masal ile kimi halkbilim ürünlerinin tarihsel ve coğrafyasal değişkenlerini, karşılaştırma yöntemi yardımıyla inceleme, bk. insanbilim okulu, karşılaştırma yöntemi, değişken, devamı...
 • Millı Gelir Hesaplama Yöntemleri: Millî gelirin hesaplanmasında kullanılan üretim, gelir ve harcama yöntemleri. krş. üretim yöntemi, gelir yöntemi, harcama yöntemi devamı...
 • Gram Boyama: Hans Gram tarafından geliştirilen, bakterilerin hücre duvarlarındaki kimyasal farklılığa bağlı olarak mikroorganizmaların kristal violetle boyanması ilkesine dayanan ampirik bir boyama yöntemi, Gram yöntemi. Mavi; Gram pozitif, kırmızı; Gram negatiftir. Özellikle devamı...
 • Toplama Yöntemi: Adî anlamda ıraksak serilerin herhangi bir anlamda yakınsaklığını inceleyen yöntem. Örneğin, Abel yöntemi, Cesaro yöntemi gibi. devamı...
 • Açık Ihale Usulü: İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde bütün isteklilerin teklif verebileceği ihale yöntemi. krş. açık teklif yöntemi devamı...
 • Dizgesel Tasarım: (Deneysel tasarım) Bir rasgele seçim yöntemi yerine dizgesel bir seçim yöntemi kullanılarak oluşturulan deney tasarımı. devamı...

Bookkeeping By Simple Entry ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.