Boophilus sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Boophilus kelimesinin manası:

  1. Sığırlarda anaplasmozis ve babesiozis etkenlerine vektörlük yapan çok sayıda türü bulunan (B. annulatus, B. microplus, B. calcaratus, B. decoloratus) Ixodidae ailesinden kan emen kene cinsi.

Boophilus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları