boor sözlük anlamı nedir?

Sözlükte boor kelimesinin manası:

  1. Kaba ve görgüsüz kimse
  2. Köylü
  3. Kaba adam, kaba kimse, yontulmamış tip, hödük, ayı (Argo)

boor ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları