born in ne demek

“Born In” İfadesinin Kapsamlı Bir İncelemesi

Giriş

“Born in” ifadesi, bir kişinin doğum yerini belirtmek için yaygın olarak kullanılan bir İngilizce deyimdir. Bu ifade, hem İngilizce hem de Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılır ve doğru bir şekilde anlaşılması önemlidir. Bu makale, “born in” ifadesinin ayrıntılı bir incelemesini sunarak, anlamını, kullanımını ve İngilizce-Türkçe çevirisini kapsayacaktır.

Anlamı

“Born in” ifadesi, bir kişinin belirli bir yerde doğduğunu ifade eder. “Doğum yeri” veya “doğduğu yer” olarak da bilinir. Bu ifade, bir kişinin vatandaşlığını, etnik kökenini veya kültürel kimliğini belirlemek için kullanılabilir.

Kullanımı

“Born in” ifadesi, genellikle aşağıdaki bağlamlarda kullanılır:

 • Kişisel Bilgiler: Pasaportlar, kimlik kartları ve özgeçmişler gibi kişisel belgelerde doğum yerini belirtmek için.
 • Tarihsel Kayıtlar: Tarih kitapları ve biyografilerde tarihi şahsiyetlerin doğum yerlerini belirtmek için.
 • Coğrafi Bilgiler: Bir bölgenin veya ülkenin demografik yapısını tanımlamak için.
 • Kültürel Kimlik: Bir kişinin kültürel kökenlerini veya aidiyetini belirtmek için.

İngilizce-Türkçe Çevirisi

“Born in” ifadesinin Türkçe karşılığı “doğumlu”dur. Bu ifade, İngilizce’den Türkçe’ye çeviri yaparken doğrudan kullanılabilir.

Örnekler

 • İngilizce: I was born in Istanbul, Turkey.
 • Türkçe: İstanbul, Türkiye doğumluyum.

 • İngilizce: The famous poet was born in the United States.

 • Türkçe: Ünlü şair Amerika Birleşik Devletleri doğumludur.

 • İngilizce: The city of London is home to people born in over 200 countries.

 • Türkçe: Londra şehri, 200’den fazla ülkede doğmuş insanlara ev sahipliği yapmaktadır.

İlgili İfadeler

“Born in” ifadesine benzer, doğum yerini ifade eden başka ifadeler de vardır:

 • Native of: Bir kişinin doğum yeri veya köken ülkesini belirtmek için kullanılır.
 • From: Bir kişinin doğum yerini veya ikamet ettiği yeri belirtmek için kullanılır.
 • Place of birth: Bir kişinin doğum yerini resmi bir şekilde belirtmek için kullanılır.

Sonuç

“Born in” ifadesi, bir kişinin doğum yerini belirtmek için kullanılan önemli bir İngilizce deyimdir. Hem İngilizce hem de Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılır ve doğru bir şekilde anlaşılması önemlidir. Bu makale, ifadenin anlamını, kullanımını ve İngilizce-Türkçe çevirisini kapsamlı bir şekilde incelemiştir.


Yayımlandı

kategorisi