Boş Konut Katsayısı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Boş Konut Katsayısı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Boş Konut Katsayısı" ne demek?

 1. Belli bir kent bölgesinde, ya da kentin tümünde, boş konut birimleri sayısı ile toplam konut birimleri sayısı arasındaki orantı. Konut birimlerinin ne ölçüde boş tutulmakta olduğunu gösteren sayısal ölçüt.

Boş Konut Katsayısı nedir? İlişkili sözcükler

 • Boş Konut Katsayısı: Belli bir kent bölgesinde, ya da kentin tümünde, boş konut birimleri sayısı ile toplam konut birimleri sayısı arasındaki orantı. Konut birimlerinin ne ölçüde boş tutulmakta olduğunu gösteren sayısal ölçüt. devamı...
 • Konut Açığı: Konut birimleri sayısının, konut gereksinmesi duyan ev halkı birimlerinin istemde bulundukları konut birimlerinin sayısından az olması durumu. devamı...
 • Açık Konut Darlığı: 1 – Bir kentte yaşayan ev halkı sayısı ile konut sayısı arasındaki dengesizlik. 2- Bir kentteki ev halkı sayısı ile, onları barındıracak konutlardaki oda sayısı toplamı arasındaki dengesizlik. devamı...
 • Konut Yüzdecisi: Taşınmaz satıcısı ile alıcısı arasındaki alım satım işlemini ya da konut iyesi ile tutman arasındaki tutmanlık sözleşmesinin yapılmasını, para karşılığında gerçekleştiren kimse. devamı...
 • Birlikte Değişki Katsayısı: Birlikte değişme gösteren bir dağılımda birbirini izleyen gözlem değerleri arasındaki karşılıklı ayrımların çarpımlarının kümel (cebirsel) toplamını, ayrımların çizel (geometrik) ortalamasına bölerek elde edilen bağlaşı ölçümü. devamı...
 • Akış Katsayısı: Bir akarsuyun beslenme teknesine düşen yağışlarla teknede edimsel olarak gerçekleşen akış arasındaki orantı. devamı...
 • Kararlılık Katsayısı: Bir testin ne derece güvenilir nitelikte olduğunu gösteren katsayı. 2-Bir testin aralıklı olarak aynı kimselere uygulanması ile elde edilen dağılımlar arasındaki bağlılaşma. devamı...
 • Bağlılaşma Katsayısı: İki gözlem dizisi arasındaki ilişki gücünü gösteren ölçü. İki değişken arasındaki bağıntı ölçüsü. devamı...
 • Bağıntı Katsayısı: Değişkenler arasındaki bağıntının ölçü ve doğrultusunu saptamak üzere bir serpilmenin gösterdiği toplam sapma içinde açıklanmamış sapmanın oranı olarak bulunan ve + 1’le -1 arasında değişen değer. bkz. açıklanmış sapma. devamı...
 • Iyelik Konut: 1 – İyesi olan ailenin kendisinin oturduğu, tutmalık karşılığında başkasının oturmasına ayrılmayan konut. 2 – Bir ülkede, konut siyasasının herkesi konut iyesi durumuna getirmeyi amaçlaması sonucunda konut pazarına sürülmesi türlü yöntemlerle desteklenen konut türü. bkz. konut iyeliği. devamı...

Boş Konut Katsayısı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.