boşinançsal çevre sözlük anlamı nedir?

Sözlükte boşinançsal çevre kelimesinin manası:

  1. Benzer boşinançları taşıyan bireylerden oluşan çevre. krş. geleneksel çevre, göreneksel çevre.

boşinançsal çevre ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları