Bostancı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Bostancı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bostancı" ne demek?

 1. Bostan işleriyle uğraşan kimse.

 2. Osmanlı tarihinde sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri.

 3. Aslında hasbahçeleri bekleme işini yaparken sonraları padişah sarayını korumakla görevlendirilen bir sınıf asker, saray gözetçisi.

Bostancı nedir? İlişkili sözcükler

 • Tüfekçi: Tüfek yapan, onaran veya satan kimse. Padişah ve sarayı korumakla görevli olan. devamı...
 • Bostancı Mumcusu: Suç işleyen yeniçerileri yakalamakla görevli bir Babiâli memuru. devamı...
 • Kamu Denetçisi: Parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmî makamların keyfî ve yasa dışı davranışlarına karşı korumakla görevli kişi veya kurum. devamı...
 • Hazinedar Usta: Sarayın harem dairesindeki değerli eşyaları korumak ve padişahın özel hizmetlerine bakmakla görevli karavaş. devamı...
 • Hazinedar Usta: Sarayın harem dairesindeki değerli eşyaları korumak ve padişahın özel hizmetlerine bakmakla görevli karavaş. devamı...
 • Muhafız Alayı: Devlet başkanlarını, kralları korumakla görevli askerî birlik. devamı...
 • Bostancıbaşı: Bostancı ocağının başı. devamı...
 • Bostancı Ocağı: Bostancıların bağlı oldukları ocak. devamı...
 • Bostancılık: Bostan işleriyle uğraşma Örnek: Köy içinde, bostancılıktan anlar tek bir adam yoktu. Y. K. Karaosmanoğlu Bostancının görevi. devamı...
 • Kapıcı: Otel, apartman vb. büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alışveriş gibi işlerle görevli kimse Örnek: Bu arada, aşağıdan kapıcının sesi, gece nöbetçisine çıkışıyor. M. Ş. Esendal Osmanlı devlet teşkilatında saray kapılarını bekleyen görevli sınıfı. Osmanlı devamı...

Bostancı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.