bostancı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bostancı kelimesinin manası:

  1. Bostan işleriyle uğraşan kimse.
  2. Osmanlı tarihinde sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri.
  3. Aslında hasbahçeleri bekleme işini yaparken sonraları padişah sarayını korumakla görevlendirilen bir sınıf asker, saray gözetçisi.

bostancı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları