Botriyoid ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Botriyoid" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Botriyoid" ne demek?

 1. Üzüm salkımı biçiminde, üzüm salkımını andırır biçimde küçük yuvarlak granüllerden oluşan.

Botriyoid nedir? İlişkili sözcükler

 • Azurofil Granüller: Elektron mikroskobunda özel granüllerden daha koyu olarak gözlenen, lenfositlere özel olmayıp diğer lökositlerde de görülen granüller. devamı...
 • Botrioid: üzüm salkımı şeklinde üzüm salkımını andırır şekilde küçük yuvarlak tanecik kümesi gösteren. devamı...
 • Staphylococcus Aureus: Gram pozitif, sporsuz, kapsülsüz, hareketsiz, aerob, yuvarlak veya oval biçiminde, üzüm salkımı gibi kümeler oluşturan bir bakteri. devamı...
 • Küçük ünlü Uyumu: Türkçe bir kelimede düz ünlülerden (a, e, ı, i) sonra düz ünlülerin, yuvarlak ünlülerden (o, ö, u, ü) sonra dar yuvarlak (u, ü) veya düz geniş (a, e) ünlülerin gelmesi, küçük sesli uyumu: Evler. Etek. Salkımlar. Ördek, Okul, Sucuların gibi. devamı...
 • Granüler Venereal Hastalık: Çoğu evcil hayvanda rastlanmakla birlikte, özellikle düvelerde vulva mukozasında, boğalarda penis derisinde ve prepusyumda, yaklaşık 1 milimetre çapında, çeşitli mikroorganizmalara karşı özel olmayan lenfoid hiperplazilerden kaynaklanan, yuvarlak düğümcük tarzında küçük sert kabartılarla belirgin patolojik değişim, granüler vajina yangısı, granüler vajinitis, nodüler vajinitis, granüler vulvovajinitis. devamı...
 • Staphylococcus: Stafilokok. Deri ve mukozalarda normal flora elemanı olarak bulunan, cerahat, apse ve çeşitli piyojenik enfeksiyonlara neden olabilen, genellikle üzüm salkımı biçiminde düzensiz dizilmiş, Gram pozitif, yuvarlak biçimli, fakültatif anaerop bir devamı...
 • Yumak: Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb. şey. Yuvarlak biçimde sarılmış olan. devamı...
 • Wisteria: Salkım, (Botanik) mor salkım, bükülen mor veya beyaz çiçeklerden salkımları olan baklagillerden tırmanıcı bir bitki devamı...
 • Stafilokok: Mikroskopta üzüm salkımlarına benzer kümeler durumunda görülen mikroplar. Gram pozitif, aerobik (Staphylococcus saccharolyticus türü anaerobik), fermentatif ve isteğe bağlı anaerobik, hareketsiz, tekli, çiftli veya dörtlü veya üzüm salkımı görünümünde kok devamı...
 • Bazofil Granülosit: Özgül granül içeren ve kanda en az bulunan akyuvar. Özel granülleri heparin, histamin ve kimi canlılarda ise serotonin içerir. Düz kasların yavaş bir biçimde kasılmasını sağlayan lökotrienleri üretme yeteneğinde olan hücrelerdir. devamı...

Botriyoid ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.