Botriyoid Rabdomiyosarkom ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Botriyoid Rabdomiyosarkom" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Botriyoid Rabdomiyosarkom" ne demek?

 1. Submukozadan köken alan, mukoza yüzeyinden taşan üremelerle belirgin, genç hayvanlarda görülen, çizgili kasın kötücül embriyonel tümörü. Sıklıkla köpeklerin idrar torbasında görülür.

Botriyoid Rabdomiyosarkom nedir? İlişkili sözcükler

 • Botriyoid Rabdomiyosarkom: Submukozadan köken alan, mukoza yüzeyinden taşan üremelerle belirgin, genç hayvanlarda görülen, çizgili kasın kötücül embriyonel tümörü. Sıklıkla köpeklerin idrar torbasında görülür. devamı...
 • Rabdomiyosarkom: Çizgili kas hücrelerinden veya embriyonel mezenkimden köken alan sıkça lenf yumruları, dalak, akciğer ve böbreklere metastazlar oluşturan, genç hayvanlarda görülen oldukça kötücül tümör, rabdomiyoblastom. devamı...
 • Sidik Torbası: Sidiğin biriktiği, yapısı zar ve kastan oluşmuş hazne, mesane. Sidik borusu ile üretra arasında bulunan ve içinde sidik toplanan torba. Mesane. devamı...
 • Nefroblastom: Çoğunlukla genç hayvanlarda ve zaman zaman dölütlerde, embriyonel doku elemanlarından veya böbrek displazi odaklarında köken alan, çabuk gelişen, kötücül, epiteliyal doku dışında, düz ve çizgili kaslar, kıkırdak, kemik ve yağ dokusu içeren böbrek tümörü, böbrek adenosarkomu, embriyonel adenosarkom, embriyonel nefroblastom, embriyonel nefrom, Wilms’ tümörü. devamı...
 • Amfizemli Idrar Torbası Yangısı: Köpek ve kedilerde, şeker hastalığında, bakterilerin şeker moleküllerini parçalamasından kaynaklanan gaz oluşturmasıyla belirgin idrar torbası yangısı. Radyografide idrar torbasında bulunmaması gereken gaz görüntüsü görülür. devamı...
 • Urakus: Embriyoda sidik kesesini allantois kesesine birleştiren yol. Fetal dönemde idrar torbasını allantois kesesine göbekten geçerek bağlayan ve doğumdan sonra lümeni kapanan embriyonel kanal. Bağlantı doğumda sonra idrar torbasının umbilikal ligamenti devamı...
 • Idrar Tutulması: İdrarın sidik torbasından akmasını sağlayan m. Detrusor vesicae’nın felci, idrar torbası krampı veya urolithiasis ve tümörlerle idrar kanallarının tıkanması gibi nedenlerle idrarın sidik torbasında tutulması, dışarıya akıtılamaması, üriner retensiyon, retensiyo ürina, idrar birikmesi, hlk. sidik tutkunluğu. devamı...
 • Eğrelti Otu Zehirlenmesi: Sığırlar tarafından eğrelti otunun tüketilmesi sonucu tiyaminaz enziminin B1 vitaminini parçalamasıyla oluşan, trombositopeni, agranülositozis ve anemi gibi kan tablosundaki bozuklukların yanı sıra, taşıdığı tiyaminaz nedeniyle tiyamin eksikliği, burun ve döl yolu mukozasında kanama, kan işeme ve idrar torbası tümörleriyle belirgin akut veya kronik seyirli zehirlenme. Erişkin sığırlarda görülen Haematuria vesicalis bovis, eğrelti otunun bulunduğu meralarda devamı...
 • Idrar Torbası Nörojenik Atonisi: İdrar torbasından omuriliğe giden sensorik sinir liflerinin yıkımlanması sonucu idrar torbasının idrarla aşırı dolgunluğuyla belirgin bozukluk. devamı...
 • Kedilerin ürolojik Sendromu: Protein, hücresel artıklar ve strüvit kristallerden oluşan şekilsiz birikimlerin üretrayı tıkaması sonucu idrar yapma güçlüğü, kanamalı idrar torbası yangısı, kan işeme ve azotemiyle belirgin daha çok kış aylarında ve erkek kedilerde görülen, en önemli alt idrar yolları hastalığı, tembel kedi sendromu, şişman kedi sendromu, FUS, felin ürolojik sendrom. devamı...

Botriyoid Rabdomiyosarkom ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.