bottega

  1. (İtalyanca) çırakların usta sanatçının işŸine yardım ederek ondan işŸi öğŸrendikleri stüdyo veya atölye


Yayımlandı

kategorisi