Bouleversement ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Bouleversement" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bouleversement" ne demek?

 1. KargaşŸA, ciddi karmaşŸa, düzensizlik, kaos, şŸiddetli huzursuzluk

Bouleversement nedir? İlişkili sözcükler

 • Chaos: Keşmekeş, karışıklık, düzensizlik Kaos. Kaos, devamı...
 • Unrest: Huzursuzluk, rahatsızlık, karışıklık Asayişsizlik, huzursuzluk, kargaşa devamı...
 • Ortalık Yatışmak: Toplumdaki düzensizlik ve kargaşa sona erip düzenli yaşayış yeniden başlamak. Toplum içindeki düzensizlik ve kargaşa sona erip düzenli yaşayış yeniden başlamak. devamı...
 • The Upheaval Of Sodom And Gomorrah: Sodom ve Gomore kargaşŸası/ayaklanması, korkunç çöküşŸ, korkunç çökertme, ciddi kargaşŸa devamı...
 • Cobwebs: KargaşŸA, düzensizlik devamı...
 • Unquietness: Sessiz olmama, seslilik, çalkantılı olma durumu, çalkantılılık, gürültülülük; rahatsızlık, huzursuzluk, kargaşŸalılık, kargaşŸalı olma durumu devamı...
 • Severe: Sert, haşin, ağır, acı, şiddetli, keskin, sade, yalın Sert, şiddetli, haşin devamı...
 • Thought Disorder: DüşŸÜnce kargaşŸası, düşŸünce kesmekeşŸi, fikirler arasındaki bağŸlantının kaybolduğŸu düşŸünme sürecini etkileyen düzensizlik, işŸbirliğŸinin kaybedilmesi (Psikiyatri) devamı...
 • Acute Shortage: Ciddi sıkıntı, şŸiddetli eksiklik, büyük noksanlık devamı...
 • Obstreperousness: Gürültücülük, gürültü; taşŸkınlık; serbestlik; kargaşŸa çıkarma devamı...

Bouleversement ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.