bounce sözlük anlamı nedir?

Sözlükte bounce kelimesinin manası:

  1. Sıçramak, sekmek, zıplamak (top)
  2. Gürültüyle veya hızla bir yere dalmak
  3. Sıçratmak, zıplatmak, sektirmek
  4. B.D., (argo) karşılıksız olduğu gerekçesiyle çeki iade etmek
  5. (argo) yol vermek, işten atmak
  6. Sıçrayış, sıçrama, zıplayış
  7. Dili hayatiyet, canlılık
  8. İng.,Dili övünme, atma, martaval
  9. B.D., (argo) kovma, işten atma, yol verme.
  10. Zıplamak, sıçramak, fırlamak, sekmek, zıplatmak, sektirmek; kovmak, sepetlemek (Argo); işten çıkarmak; dalmak; girivermek

bounce ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları