Bovine Antitoxin ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Bovine Antitoxin" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bovine Antitoxin" ne demek?

 1. sığırlardan elde edilen antitoksik serum, sığır şifalı serumu (beygir serumuna karşı aşırı duyarlık gösteren şahıslarda kullanılmak üzere at yerine sığırların muaf (bağışık) kılınması ile elde edilen serum);

Bovine Antitoxin nedir? İlişkili sözcükler

 • Anaerobic Antitoxin: anaerobik antitoksik serum (gazlı gangren tedavisinde kullanılan ve gangrenli yaralarda bulunan başlıca anareob bakteri toksinlerine karşı muafiyet (bağışıklık) verilmiş hayvanlardan elde edilen şifalı serum); devamı...
 • Antiserum: (Yun. anti: karşı; serum: kesilmiş süt suyu) Bağışıklıktan sonra elde edilen ve özel antikorlar kapsayan serum. Özgün antijene maruz bırakılan hayvandan elde edilen, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve tanısında kullanılan, devamı...
 • Tetanus Antitoxin: Tetanos serumu devamı...
 • Pasif Bağışıklık: Herhangi bir antijene karşı bağışık cevap oluşmuş başka bir hayvan veya insandan elde edilen antikorların, aktif T lenfositlerin veya her ikisinin bir arada aktarılmasıyla sağlanan bağışıklık. Bu biçimde elde edilen bağışıklık uzun süreli olmaz, çoğunlukla 2-3 ay sonra sona erer. devamı...
 • Akridin Boyaları: Kömür katranından elde edilen, irin, kan, serum ve doku artıkları gibi ortamlarda da etkinliğini kaybetmeyen ve bakterilerin DNA çift zincirindeki baz çiftleri arasına yerleşerek antibakteriyel etkinlik gösteren diaminoakridin (rivanol), akriflavin, aminakrin hidroklorür ve proflavin hemisülfat gibi boya maddeleri. Akridin boyalarının bu etkinlikleri hipokloritlerce engellendiğinden birlikte veya arka arkaya kullanılmamalıdır. devamı...
 • Briket: Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt. Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı malzemesi. devamı...
 • Capitalization Table: Kapital tablosu, genellikle her kaynaktan elde edilen kazanç oranını ve sırası ile kapitalizasyon oranlarını içeren bir şŸirketin kapitalizasyonunu gösteren tablo; çıkarılmışŸ şŸirket tahvillerinin ve her kaynaktan elde edilen yatırım miktarını içeren ve dağŸıtılan tahvillerin farklı senetlerinin toplam miktarı devamı...
 • Bakalit: Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine. Fenol ve formaldehitten elde edilen plastik madde. Sentetik reçinenin ticari adı. devamı...
 • Laktalbumin: Sütte ısıya duyarlı serum proteini. devamı...
 • Autoradiogram: Otoradyogram, otoradyograf, radyasyona duyarlı bir filmin radyoaktif bir maddenin üzerine veya yanına konulmasıyla elde edilen görsel imaj devamı...

Bovine Antitoxin ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.