break sözlük anlamı nedir?

Sözlükte break kelimesinin manası:

 1. Kırmak, parçalamak
 2. İhlâl etmek, riayet etmemek, uymamak (kanuna)
 3. Bir yerini kırmak, yaralamak
 4. Bozmak, araya girmek
 5. Sona erdirmek, bitirmek
 6. Nüfuz etmek, içine girmek
 7. İflâs ettirmek
 8. Bozdurmak (para)
 9. Kaçmak, firar etmek
 10. Elek
 11. Kırık, çatlak, aralık, açıklık, fasıla
 12. Atılma
 13. Kaçış
 14. Ani kesiş, ani düşüş
 15. Az bir miktar, parça, kısım
 16. Dili fırsat, şans
 17. Dili gaf, pot
 18. Kırmak, koparmak, bozdurmak, bozmak, kırılmak, parçalanmak, kopmak, patlamak; ara vermek; ağarmak, batmak; iflas etmek; fırlamak; yakın dövüşü bırakmak; çiğnemek; kaçmak, kesmek, ihlal etmek, uymamak, batırmak, çözmek, söylemek, yenmek, dalmak

break ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları