breed sözlük anlamı nedir?

Sözlükte breed kelimesinin manası:

  1. Doğurmak, yavrulamak
  2. Çiftleştirmek, üretmek
  3. Özel olarak yetiştirmek
  4. Sebep olmak, hâsıl etmek, kaynak teşkil etmek
  5. Gelişmek
  6. Hâsıl olmak
  7. Türemek
  8. Cins, soy, nesil
  9. Çeşit, tip
  10. Doğurmak, çoğalmak, yavrulamak; yetiştirmek, beslemek; çiftleşmek, üretmek

breed ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları