Bromlama ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Bromlama" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bromlama" ne demek?

 1. Bir bileşiğin yapısına brom katma.
 2. Organik maddeye brom katılması.

Bromlama nedir? İlişkili sözcükler

 • Kreatin: Omurgalı kasında bulunan azotlu bir bileşik. Kasın kasılması sırasında ATP sağlanması içinkreatin fosfat olarak ADP’ye yüksek enerjili fosforu grubu veren bileşik. Glisinden, arjininin guanido grubundan ve bunlara ek olarak S-adenozil-metiyoninden devamı...
 • Kemosentez: (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Organik bileşiklerin biyosentezi; bazı bakterilerde, biyosentez için enerji kaynağı olarak inorganik bileşiklerin oksidasyonunun kullanılması. Bakterilerin yükseltgenmesi ile oluşan kimyasal tepkime. devamı...
 • Hidrojenleme: Hidrojenlemek işi. Bir organik bileşiğin hidrojenle birleştirilmesi yada moleküle hidrojen katılması süreci. devamı...
 • Ester: Oksijenli asitler ile alkollerin aralarından bir su molekülü ayrılması sonucunda verdikleri madde. Organik asitlerle (RCOOH), alkollerin (R’OH) etkileşmelerinden oluşan ve RCOOR’ genel formülüyle gösterilen bileşik grubunun genel adı. Esterler, oluşturdukları devamı...
 • Yakma Kayıkcığı: Organik bileşiklerin bir tüpte yakılması için kullanılan refrakter(ateşe dayanıklı) malzemeden küçük bir kap. devamı...
 • Dehidrataz: Organik bileşiklerden su ayrılmasını katalize eden liyaz sınıfından bir enzim. devamı...
 • Sülfonasyon: Başlıca sülfolama vasıtaları olan derişik veya dumanlı sülfürik asit, kükürt trioksit ve klorosülfonikasit ile organik bileşiklere (SO3H) grubunun katılması işlemi. devamı...
 • Karbonhidrat: Yağ, yumurta akı vb. maddelerin yanı sıra, insan ve hayvanların organik besinlerinden en önemlisi olan organik kimya bileşiklerinin genel adı. devamı...
 • Prostetik Grup: Birçok enzimlerde olduğu gibi, genellikle aktif merkezin bir kısmını oluşturan proteine sıkıca bağlı, diyalizle uzaklaştırılamayan, protein olmayan flâvin, metal iyonları gibi kimyasal maddeler. Bir proteine kovalent olarak bağlanmış, diyalizle uzaklaştırılması devamı...
 • Iyonlaşma: Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması. Bk. üşerleşim devamı...

Bromlama ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.