buğra sözlük anlamı nedir?

Sözlükte buğra kelimesinin manası:

  1. Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.
  2. Erkek deve.
  3. 1. büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. harizm hükümdarlarından birinin lakabı.

buğra ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları