Bukağılık Deri Yangısı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Bukağılık Deri Yangısı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Bukağılık Deri Yangısı" ne demek?

 1. Atlarda bukağılığın arka kısımları ve ökçe bölgesindeki derinin ikincil bakteriyel enfeksiyonu sonucu oluşan kızartı, seröz eksudasyon, kabuklanma, erozyon, ülser ve şiddetli ağrıyla belirgin irinli akut veya kronik deri yangısı, atların bukağılık dermatitisi, bıcılgan, çamur ateşi, yağlı ökçe, hlk. şikak. Hastalığın nedenleri arasında birincil irritan temas dermatitis, kontakt aşırı duyarlılık, stafilokokal folfikülitis, dermatofilozis, dermatofitozis, korioptik uyuz, trombikulidiazis, at çiçeği, fotosensitizasyon, vaskülitis ve pemfigus foliaseus yer alır. Islak, çamurlu veya sağlıksız ortamlarda bulundurulan atlarda duyarlılık daha fazladır.

Bukağılık Deri Yangısı nedir? İlişkili sözcükler

 • Sığırların Kangrenli Nezlesi: Herpesviridae ailesinde, Gammaherpesvirinae alt ailesindeki bir virüsün sığırlarda keratokonjunktivitis, stomatitis, ensefalitis ve deri egzantemleriyle belirgin; akut, bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalığı, kangrenli nezle, koriza kangrenoza bovum, coryza gangrenosa bovum, malign kataral fever, CGB. Virüsün etkisiyle T lenfositlerde ve lenfoblastlarda üreme, vaskülitis ve doku nekrozları oluşur. T-lenfositlerin üremesi virüsün baskılayıcı T lenfositlerini enfekte etmesinden kaynaklanır. devamı...
 • Irinli Lenf Yumrusu Yangısı: Lenf yumrularının irinli yangısı. En belirgin biçimde atların su sakağısı hastalığında görülür. devamı...
 • Kangrenli Deri Yangısı: Bir aylıktan büyük tavukların, göğüs ve bacakların iç yüzünde nekroz ve kangrenle belirgin, yüksek oranda ölümlere neden olabilen bakteriyel hastalık. Clostridium perfringens Tip A ve Clostridium septicum ve Staphylacoccus aereus tarafından birlikte veya ayrı ayrı oluşturulur, kangrenli selülitis, nekrotik dermatitis. devamı...
 • Septisemik Dalak Yangısı: Septisemiyle seyreden hastalıkların seyri sırasında oluşan, dalakta büyüme, akut konjesyon, lenfoid foliküllerin dejenerasyonu ve sinüs bölgelerinde aşırı hücresellikle belirgin dalak yangısı. Sığırlardaki şarbon gibi çok akut hastalıklarda, reaksiyon hemen tamamen damarsaldır. Daha az şiddette septiseminin görüldüğü domuz erisipelinde, orta derecede reaktif bir hiperplazi gözlenir, ancak hiperplazi salmonellozis gibi ölümcül akut Gram-negatif septisemilerinde görülenlerden çok daha devamı...
 • Steril Eozinofilik Püstülozis: Köpek, kedi ve atlarda gövde ve baş bölgesinde, deride birçok odakta, aniden gelişen kaşıntılı, kızartılı, aseptik irinli kabartılar, alopesi ve foliküllerin çevresinde eozinofilik infiltrasyonuyla belirgin akut deri yangısı. Köpeklerde nedeni bilinmez ve kanda eozinofiliyle seyreder. Kedi ve atlarda ise sivrisinek veya pire ısırığı aşırı duyarlılığıyla ilişkilidir. devamı...
 • Bukağılık: Hayvanların ayağına bukağı takılacak yer, bilek. devamı...
 • Atların Bukağılık Dermatitisi: Bukağılık deri yangısı. devamı...
 • Bukağı: Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka Örnek: Bukağılı Babanın başı ucunda düşman zindanında taşıdığı bukağılar vardı. Y. K. Beyatlı Kaçmaması için hayvanların ayağına takılan zincir, demir köstek. Türk cambazının bir devamı...
 • Equine Pastern Dermatitis: Atların bukağılık dermatitisi devamı...
 • Tükürük Bezi Yangısı: Mikroorganizmaların boşaltıcı kanal yoluyla veya kan yoluyla ulaşmasıyla veya yerel travmalara bağlı tükürük bezinin yangılanması, siyaladenitis, siyaloadenitis. Travmetik nedenlerden veya kuduz, sığırların kangrenli nezlesi, atların multisistemik eozinofilik epiteliotropik sendromu, gurm, köpek gençlik hastalığı gibi enfeksiyöz nedenlerden, A vitamini yetersizliğinden, klornaftalen zehirlenmesinden kaynaklanır. devamı...

Bukağılık Deri Yangısı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.